CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công nghệ số trong Cải cách hành chính
07/09/2023 10:44:08

Công nghệ số trong Cải cách hành chính

1. Mục đích, ý nghĩa của Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Hình thành một đầu mối thống nhất để giải quyết các thủ tục hành chính tại địa bàn xã An Phượng trên mạng Internet, cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước các thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công một cách tập trung, chuyên nghiệp, có mục tiêu, có định hướng rõ ràng, cụ thể; tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua một địa chỉ duy nhất; giảm mạnh thời gian đăng ký, giải quyết hồ sơ; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng bộ máy hành chính của xã An Phượng chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại, phục vụ Nhân dân.

2. Giới thiệu về Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Với thông điệp “Vào một địa chỉ, có tất cả”, Dịch vụ hành chính công trực tuyến là đầu mối thống nhất trên mạng Internet, cung cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công; tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua hệ thống dịch vụ công của tỉnh Hải Dương theo địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn và Quốc Gia theo địa chỉ dichvucong.gov.vn

Cụ thể:

- Là đầu mối tập trung công khai thủ tục hành chính trên toàn bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của tất cả các thủ tục hành chính các cấp. Tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, giải đáp thắc mắc về quy định thủ tục hành chính.

- Là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trực tuyến tập trung, duy nhất cho tất cả các thủ tục hành chính các cấp trên mạng Internet. Thông qua địa chỉ này có thể tra cứu hồ sơ bằng mã số Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua mạng Internet. Là đầu mối công khai, cập nhật liên tục toàn bộ thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực.

- Là đầu mối cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính như: Chuyển phát nhanh kết quả, thanh toán trực tuyến, đường dây nóng hỗ trợ, tin nhắn tự động về tiến độ giải quyết hồ sơ…

3. Một số tiện ích của Dịch vụ hành chính công trực tuyến xã

- Với bất kỳ thiết bị cho phép kết nối Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp

chỉ cần đăng nhập theo hướng dẫn của bộ phận một cửa để tiếp cận toàn bộ thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực.

- Có thể đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; hoặc tra cứu, khai thác, sử dụng các thông tin về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính…

- Cho phép tra cứu tiến độ giải quyết bất kỳ hồ sơ đã được tiếp nhận bằng cách nhập mã số Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua môi trường mạng.

- Cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự tạo lập và quản l. từng danh mục tài liệu riêng.

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản giao dịch với các thông tin cá nhân và được hệ thống bảo mật cao; có thể thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các thủ tục trực tuyến mức độ 4.

- Người dân, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước đó để đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính sau này.

- Hệ thống hỗ trợ online cho phép trao đổi trực tiếp với bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trực tuyến (Một cửa trực tuyến) của cơ quan nộp hồ sơ hoặc bộ phận hỗ trợ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Hải Dương vì vậy người dân, tổ chức, doanh nghiệp được giải đáp, hướng dẫn kịp thời và phản ánh, kiến nghị với chính quyền./.

                                                                                                      UBND XÃ AN PHƯỢNG

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2751
Trước & đúng hạn: 2750
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 14:55:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0