CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã An Phượng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
27/04/2022 12:00:00

      Đảng bộ xã An Phượng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

      Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 22/3/2022 của Huyện ủy Thanh Hà về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
      Đảng uỷ xã An Phượng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XIII).
      Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 7 giờ 00 phút, ngày 26/4/2022 (Sáng thứ ba). 
      Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã An Phượng.
      Thành phần tham dự Hội nghị gồm:
      + Đồng chí Nguyễn Xuân Chinh - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã - Báo cáo viên kiêm chức trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.
      + BCH Đảng bộ, toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ.
      + Ủy viên BTV các đoàn thể chính trị - xã hội không phải là đảng viên.
      Nội dung: Gồm có 2 chuyên đề sau.
      Chuyên đề 1: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”
      Chuyên đề 2: Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.
      Kết luận Hội nghị lớp học tập trung tại xã; Đảng ủy giao cho các đồng chí Bí thư các chi bộ tổ chức sinh hoạt Chi bộ để tiếp tục nghiên cứu, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm để phát huy tính dân chủ trong đảng và tổng hợp ý kiến của Đảng viên Chi bộ mình, gửi bằng văn bản về thường trực Đảng ủy xã qua Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, bổ sung vào Kế hoạch của Đảng ủy xã về thực hiện Kết luận 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII).
      Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội, để tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết của Đảng.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2022 08:21:59)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN PHƯỢNG - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:Ông Phạm Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: An Phượng - Thanh Hà - Hỉa Dương

Điện thoại: 0977833181

Email: phamhuuthanh.haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 10
Tháng này: 411
Tất cả: 11,310